(+48) 668 191 007
Starowiejska 47a   /  Gdynia

Over ons

Peters Bouwdesign staat voor een passend en eigentijds ontwerp. Missie Peters Bouwdesign wil projecten ontwerpen, adviseren en realiseren met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als technische zin. Door ons wordt een zo passend mogelijk ontwerp nagestreefd. We streven naar een integrale aanpak met heldere uitgangspunten in concept en uitwerking waarbij samenwerking de basis is voor van klanttevredenheid, degelijkheid en betrouwbaarheid. We hebben geen vooringenomen standpunten en hechten grote waarde aan een dialoog met de eindgebruiker en andere bij het bouwproces betrokken disciplines. Peters Bouwdesign is onafhankelijk en staat altijd achter onze opdrachtgever.
Visie Vanuit de wensen van u als opdrachtgever ontstaan de randvoorwaarden waaraan een goed ontwerp moet voldoen. Beleving, routing en organisatie zijn hierin steeds terugkerende aspecten. In een iteratief ontwerpproces vormen deze ook de vaste aandachtspunten. Uiteraard kunnen deze aspecten niet los worden gezien van zaken als omgeving, regelgeving en duurzaamheid, welke mede aan de basis staan van een goed en realistisch ontwerp dat past binnen uw budget. We zien dat de kansen en mogelijkheden niet altijd benut worden bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Mensen zijn zich hier niet altijd van bewust. Soms moet je, om het maximale te bereiken voor je belangen vechten, niet opgeven en je tanden laten zien. Als je dan op ondersteuning kunt rekenen van een partij die je vertelt hoe het in elkaar zit en een helder beeld geeft van de situatie kun je het project realiseren.
Waarden We maken verwachtingen concreet en zetten door om het maximaal haalbare te bereiken in de projecten die mensen ons toevertrouwen. Wij halen het maximale uit bouwprojecten omdat we vasthoudend zijn en de kracht van verschillende disciplines gebruiken. Wij geloven dat iedereen zijn eigen ideeen moet kunnen realiseren wanneer het om bouwen gaat binnen de kaders die wij als maatschappij gesteld hebben. Dit doen wij door vasthoudend en doortastend te zijn en de kracht van de samenwerking en het collectief te gebruiken. Hierdoor halen wij het maximale uit elke ontwerpogave die ons toevertrouwd wordt.