Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door deze website te bezoeken / gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over u zelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te realiseren of anderszins. Wij streven er naar u te allen tijde te laten weten wanneer wij persoonlijke informatie via het internet verzamelen. Deze website houd het aantal bezoekers bij, de website waar zij eventueel van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft.

De resultaten hiervan worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Resultaten zullen nimmer door ons verkocht of ter beschikking van derden worden gesteld. Behoudens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of verplicht worden gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Noch naar Peters Bouwdesign noch naar andere personen of bedrijven die op deze website eventueel vermeld staan. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij sluiten echter niet uit dat er mogelijkerwijs een fout in staat en.of een foutieve vermelding staat. Mocht u deze bemerken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan ons te melden en wij zullen indien dit inderdaad het geval is, de fout z.s.m. verhelpen.

Peters Bouwdesign aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.


Beschikbaarheid

Informatie, aanbevelingen en doorlinken op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van een tijdelijke of permanente niet beschikbaarheid van deze website of de inhoud hiervan.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Peters Bouwdesign of derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal) beschikbaar hebben gesteld aan Peters Bouwdesign. Vermenigvuldiging, kopiëren of anderszins van de informatie op deze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peters Bouwdesign ten strengste verboden. Misbruik zal worden bestreden.